Opphavsrett

copyright symbol backgroundAll tekst og alle fotografier på dette nettstedet er eiendommen til Hanne Mari Førland og Siv Sivertsen, i tråd med norsk lov (Lov om opphavsrett til åndsverk) og internasjonal copyright-lov.

Det er ikke lov å kopiere materiale, verken tekster eller fotografier, uten eksplisitt tillatelse.

Vennligst bruk kontaktskjemaet om du ønsker å ta kontakt vedrørende bruk av tekst eller fotografier.

Åndsverksloven:

§ 2. Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

§ 3. Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.

Top