Film av Astrid Elizabeth Bang

Film av Astrid Elizabeth Bang

Da jeg skrev “Innestengte tanker” etter samtalen med Dagny på Borgen, så jeg for meg en danser som uttrykte stemningen i diktet. Dette fortalte jeg til kunstneren Astrid Elizabeth Bang. Astrid tente umiddelbart og foreslo å at vi skulle lage en video sammen med en danser.

Read More →

Read More →

Top